Waarom Samen1Stem

“Hoe meer kennis en ervaring we delen, hoe meer we weten”

Over Samen1stem

Samen1Stem is de belangenvereniging voor iedereen die freelance werkzaam is in de nasychronisatie, de zakelijke markt en andere vormen van stemwerk, in alle disciplines; stemacteurs, voice-overs, vertalers, regisseurs en technici. Het huidige bestuur bestaat uit: Jürgen Theuns (voorzitter), Mark Omvlee (penningmeester), Hilde de Mildt, Ewout Eggink, Valentijn Banga.

Samen1Stem werd eind 2008 opgericht, omdat feelancers zich wilden verenigen. Ons vak, ons werk, de platforms waarop ons werk wordt geëxploiteerd en de manieren waarop, plus de relevante wetgeving veranderen in hoog tempo. Hoe meer we daarover met elkaar in contact zijn, hoe beter we ons kunnen verhouden tot al die veranderingen. Hoe meer kennis en ervaring we delen, hoe meer we weten.

Samen1Stem wil een inhoudelijk en informerend platform zijn. Een klankbord. Een aanspreekpunt. Wil verbinden. Wil daar waar mogelijk de belangen van onze leden onder de aandacht van andere partijen brengen. Samen1Stem heeft een website waarop ieder lid een uitgebreid profiel kan aanmaken, om zo makkelijk vindbaar te zijn voor eventuele opdrachtgevers. Samen1Stem informeert haar leden door middel van een nieuwsbrief, via e-mail en houdt twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Samen met de in Nederland actieve dubbingstudio's organiseert Samen1Stem het Zilveren Koe Gala. Samen1Stem ondersteunt de Bekende BelVrienden. Samen1Stem is aangesloten bij de Creatieve Coalitie, Platform Makers, United Voice Artists en werkt samen met o.a. ACT, NORMA, LIRA, VEVAM en PAM. Ook is er een goede band met de Kunstenbond/Ntb.

Samen1Stem is GEEN vakbond. We hebben geen juridische afdeling. We behartigen geen individuele belangen. Wel geven we adviezen over een groot aantal onderwerpen. Om lid te kunnen worden van Samen1Stem moet je professioneel werkzaam zijn in deze branche. Aan het lidmaatschap is een inkomensgerelateerde contributie verbonden, die ligt tussen de € 40,- en € 90,- per jaar. Volg alle ontwikkelingen via onze website en onze Facebookpagina. Praat mee. Doe mee. Samen zijn we een betere gesprekspartner voor (overheids)instanties, dan jij als individuele freelancer/zzp'er. Hoe meer kennis en ervaring we delen, hoe meer we weten.

Wil je lid worden van Samen1Stem? Kijk dan hieronder.