Samen1Stem krijgt zeggenschap in bestuur NORMA

Laatste nieuws

Met het vertrek van Wisso Wissing in september 2016 als directeur van NORMA, wilde de cbo de eigen organisatie en bestuursvorm onder de loep nemen, om het te vernieuwen en verbeteren. Daarvoor werden er twee denksessies georganiseerd met vertegenwoordigers van ACT, Kunstenbond, Ntb en Samen1Stem. Tegelijkertijd was NORMA druk bezig met het opzetten van een nieuw en beter verdeelsysteem: Vuik3. Het repartitiereglement en de verdeelinstellingen van Vuik3 werden ter beoordeling en overleg voorgelegd aan een speciale repartitiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van ACT, Kunstenbond, Ntb, Samen1Stem en twee bestuursleden van NORMA.

De repartitiecommissie had half februari 2017 de eerste bijeenkomst en eind september de laatste. Het CvTA (College van Toezicht collectieve beheersorganisatie Auteurs- en Naburige rechten) heeft het nieuwe Algemeen Verdelingsreglement positief beoordeeld en Vuik3 is klaar om geactiveerd te worden. Volgend jaar zal Vuik3 geëvalueerd worden, om te zien of het systeem de verdeling van de gelden naar wens en verwachting uitvoert.

Uit de twee denksessies kwam het voorstel naar voren voor de volgende organisatievorm voor NORMA: een directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit drie personen die toezicht houdt op de directeur-bestuurder. Een Raad van Rechthebbenden (RvRh), bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten uitvoerend kunstenaars bij NORMA. Zij benoemt de RvT en beslist onder andere over de wijze van verdelen van rechtengelden op basis van het repartitiereglement. De RvRh heeft periodiek overleg het de directeur-bestuurder over de gang van zaken en stemt de voortgang van bijzondere dossiers af. De invloed van de aangeslotenen neemt hierdoor dus toe.

Inmiddels zijn de voorzitters van ACT, Kunstenbond, Ntb en Samen1Stem bij elkaar geweest en is er een Raad van Rechthebbenden samengesteld met vertegenwoordigers uit hun achterban. Samen1Stem is blij met deze ontwikkelingen bij NORMA en blij dat ze, namens haar leden, meer inzicht en invloed heeft op NORMA.

feb 27, 2024

DeAansluitwijzer.nl

jun 27, 2023

nieuws juni

mrt 27, 2023

nieuws maart

jan 20, 2023

nieuws januari

jul 03, 2022

Video On Demand

nov 30, 2021

Podcast De Stemmencast

dec 22, 2020

Covid-19 coronavirus 9

jul 04, 2020

Covid-19 coronavirus 8

jun 09, 2020

Cultuur in Actie

jun 05, 2020

Covid-19 coronavirus 7

mei 22, 2020

Covid-19 coronavirus 6

mei 09, 2020

Covid-19 coronavirus 5

apr 17, 2020

Covid-19 coronavirus 4

apr 11, 2020

Covid-19 coronavirus 3

mrt 28, 2020

Covid-19 coronavirus 2

mrt 18, 2020

Covid-19 coronavirus 1

apr 12, 2019

Creatieve Coalitie

mrt 04, 2019

Samen1Stokje 9

sep 13, 2018

Laat je horen

jul 02, 2018

Zilveren Koe Gala 2018

jun 07, 2017

Samen1Stokje 8

mei 19, 2017

Zilveren Koe Gala 2017

feb 01, 2017

Samen1Stokje 7

aug 15, 2016

in memoriam Wim Pel

jun 17, 2016

Zilveren Koe Gala 2016

mrt 27, 2015

Zilveren Koe Gala 2015

mrt 16, 2015

Samen1Stokje 6

okt 07, 2014

Samen1Stokje 5

jun 02, 2014

Samen1Stokje 4

apr 03, 2014

Samen1Stokje 3

apr 03, 2014

Zilveren Koe Gala 2014

sep 25, 2013

Samen1Stokje 2

jun 28, 2013

Samen1Stokje 1

mrt 27, 2013

Zilveren Koe Gala 2013

aug 21, 2012

in memoriam Ger Smit

apr 10, 2012

in memoriam Bram Bart

mrt 27, 2012

Zilveren Koe Gala 2012

mrt 22, 2011

Zilveren Koe Gala 2011