Covid-19 coronavirus 9

Laatste nieuws

Creatieve Coalitie logoDe tweede lockdown is sinds 15 december een feit en zal vijf weken duren. De Creatieve Coalitie blijft in gesprek over de periode na 19 januari: wat is dan het perspectief voor heropening? De CC houdt ook vinger aan de pols over de steunmaatregelen en heeft al resultaat geboekt. Er komt een nieuwe bijdrage aan het rechtenfonds. In totaal komt er 15 miljoen extra steungeld beschikbaar vanwege de lockdown voor de rechtenfondsen. Het wordt verdeelt langs drie lijnen:

 • via het Mondriaan Fonds ter ondersteuning van de musea
 • via het Tuschinski Fonds voor filmproducties
 • via het Steunfonds Rechtensector om makers te ondersteunen

Minister van Engelshoven maakte het nieuws over de aanpassing in het steunpakket cultuur bekend via instagram. De brief met de exacte verdeling tussen de drie lijnen volgt begin 2021.

Een nieuwe steunmaatregel van het kabinet is TONK, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. De TONK wordt door gemeenten in individuele gevallen verstrekt, als het door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten zoals woonlasten te betalen.

 • Basis voor de regeling is het bestaande instrument van de bijzondere bijstand.
 • Gemeenten voeren de bijzondere bijstand uit en hebben daarbij eigen beleidsruimte.
 • Extra vangnet voor huishoudens die dreigen tussen wal en schip te raken.
 • Dit kunnen zelfstandigen zijn, maar ook flexwerkers en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
 • Huishoudens die terugvallen op een uitkering en zo achteruitgaan dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen.
 • Dit kunnen werkenden zijn, zoals artiesten en sekswerkers
 • Huishoudens waar één of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering.
 • Zelfstandigen die opdrachten ineens (weer) zien teruglopen of die vanwege de partnertoets of het urencriterium geen aanspraak kunnen maken op de TOZO.
 • De verwachting is dat 1 februari 2021 de uitwerking met de gemeenten van de TONK gereed is.
 • Voor zover de gemeentelijke beleidsregels reeds voldoende ruimte bieden, kunnen individuele gemeenten ook nu al aanvragen voor de beoogde huishoudens afhandelen.
 • In totaal is een bedrag van maximaal 130 miljoen gereserveerd voor het eerste halfjaar van 2021. De afspraken lopen tot 1 juli 2021.
 • Voor het eerste kwartaal komt 65 miljoen beschikbaar. Aan het einde van het eerste kwartaal 2021 zal op basiss van de dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het tweede kwartaal van 2021 worden gewogen.

Zodra de uitwerking door het Ministerie van SZW verder vorm heeft gekregen in samenwerking met VNG en Divosa, wordt de Kamer nader geïnformeerd. Het kabinet blijft in gesprek -zeker ook met de sociale partners- om te bevorderen dat de ondersteuning recht doet aan de individuele situaties waarmee we worden geconfronteerd.

 

Cultuureducatie: wat mag nu wel en wat mag niet?

Mogen jongeren buiten cultuur beoefenen?   Ja.
Mogen volwassenen buiten cultuur beoefenen?   Ja.
Mogen muziek- en dansdocenten les aan huis geven?   Ja.

Het is niet strikt verboden. Maar, wat de minister-president in zijn toespraak benadrukte, dat betekent niet dat je het moet doen; zoek grenzen niet op. We zitten in een lockdown, met maatregelen om contactmomenten te verminderen. Daar hoort ook bij minder contacten bij cultuurbeoefening en onderwijsactiviteiten. Blijf zoveel mogelijk thuis en als je mensen ontvangt: maximaal 2 personen per dag.

feb 27, 2024

DeAansluitwijzer.nl

jun 27, 2023

nieuws juni

mrt 27, 2023

nieuws maart

jan 20, 2023

nieuws januari

jul 03, 2022

Video On Demand

nov 30, 2021

Podcast De Stemmencast

jul 04, 2020

Covid-19 coronavirus 8

jun 09, 2020

Cultuur in Actie

jun 05, 2020

Covid-19 coronavirus 7

mei 22, 2020

Covid-19 coronavirus 6

mei 09, 2020

Covid-19 coronavirus 5

apr 17, 2020

Covid-19 coronavirus 4

apr 11, 2020

Covid-19 coronavirus 3

mrt 28, 2020

Covid-19 coronavirus 2

mrt 18, 2020

Covid-19 coronavirus 1

apr 12, 2019

Creatieve Coalitie

mrt 04, 2019

Samen1Stokje 9

sep 13, 2018

Laat je horen

jul 02, 2018

Zilveren Koe Gala 2018

jun 07, 2017

Samen1Stokje 8

mei 19, 2017

Zilveren Koe Gala 2017

feb 01, 2017

Samen1Stokje 7

aug 15, 2016

in memoriam Wim Pel

jun 17, 2016

Zilveren Koe Gala 2016

mrt 27, 2015

Zilveren Koe Gala 2015

mrt 16, 2015

Samen1Stokje 6

okt 07, 2014

Samen1Stokje 5

jun 02, 2014

Samen1Stokje 4

apr 03, 2014

Samen1Stokje 3

apr 03, 2014

Zilveren Koe Gala 2014

sep 25, 2013

Samen1Stokje 2

jun 28, 2013

Samen1Stokje 1

mrt 27, 2013

Zilveren Koe Gala 2013

aug 21, 2012

in memoriam Ger Smit

apr 10, 2012

in memoriam Bram Bart

mrt 27, 2012

Zilveren Koe Gala 2012

mrt 22, 2011

Zilveren Koe Gala 2011