Covid-19 coronavirus 5

Laatste nieuws

Creatieve Coalitie logoVrijdag 8 mei mailde de Creatieve Coaltitie de 39 aangesloten belangenorganisaties het resultaat van de stemmingen in de Tweede Kamer over de aanvullende begroting, het amendement hierop en de moties die bij het debat 'Cultuur en Corona' op dinsdag 28 april waren ingediend. De extra begroting van € 300 miljoen is aangenomen, alsmede alle in stemming gebrachte moties. Twee moties zijn aangehouden, die kunnen later nog in stemming worden gebracht. Een paar van die moties zijn:

Een belangrijke motie is die van Asscher (PvdA), waarin de regering wordt verzocht om de ondernemers en werkenden in de creatieve en culturele sector mee te nemen in de eerdere opdracht (de motie Asscher/Dijkhof) aan het kabinet om te bezien in hoeverre werkenden en bedrijven in het MKB aanvullende steun nodig hebben. Hiermee wijst de Kamer de creatieve en culturele sector aan als sector waarvoor extra steun onderzocht dient te worden; aanvullend op de 300 miljoen die voor de financieel zware eerste drie maanden beschikbaar is gesteld aan de culturele en creatieve sector.

Zeer positief is dat de motie Asscher/Belhaj (PvdA/D66) is aangenomen, die de regering vraagt om te onderzoeken hoe aan niet-gesubsidieerde instellingen en organisaties meer ondersteuning kan worden geboden. "Constaterende dat het overgrote deel van de 300 miljoen die de regering heeft uitgetrokken voor aanvullende ondersteuning aan de culturele instellingen die van 'vitaal belang' zijn, terechtkomt bij gesubsidieerde instellingen en organisaties en dat een groot deel van het culturele aanbod in Nederland wordt gecreëerd door niet-gesubsidieerde makers en instellingen."

Nog een motie van Asscher die is aangenomen: er moet een afspraak gemaakt worden tussen Rijk, provincies en gemeenten waarin ook cultuur is opgenomen, om te voorkomen dat lokale en regionale culturele voorzieningen -zoals regionale centra voor de kunst, muziekscholen en bibliotheken- verdwijnen.

De motie Faber (CU) legt een koppeling tussen de landelijke infrastructuur en regionale spreiding en borgt gelijke kansen voor regio's, door te zorgen dat gemeenten en provincies allemaal de kans krijgen om in te tekenen op machtigingsgelden en ervoor zorg te dragen dat regionale spreiding beter gewaarborgd is.

Middels de motie van Van Raan (PvdD) geeft de Kamer opdracht aan de regering -die in een eerder Kamerdebat heeft aangegeven om alles op alles te zetten om bepaalde bedrijven door de crisis te loodsen- dan ook alles op alles te zetten om de culturele sector door de crisis te loodsen.

De motie van Van den Berge (GL) verzoekt de regering om alles in het werk te stellen om creatieve makers in de culturele sector -zowel voor als achter de schermen, inclusief zzp'ers en freelancers- door deze crisis heen te helpen, aangezien veel creatieve makers achter het net vissen bij de generieke steunmaatregelen van het kabinet, omdat ze (net) niet aan de voorwaarden voldoen.

Het aannemen van deze moties geeft aan dat er bij de Kamerleden veel aandacht en steun is voor de grote nood in de culturele en creatieve sector. Er is groot draagvlak in de Kamer om het kabinet ertoe aan te zetten de sector hoe dan ook te reden. Dit draagvlak is zeker te danken aan de samenwerking van de belangenorganisaties in de Creatieve Coalitie, het vele onderlinge overleg en het contact vanuit de Creatieve Coalitie met Kamerleden, naast het contact en overleg met de minister.

Voor wie wil, kun je via deze link alles lezen over de moties en stemmingsuitslagen: 
 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P06371

 

Bron: secretariaat Creatieve Coalitie

feb 27, 2024

DeAansluitwijzer.nl

jun 27, 2023

nieuws juni

mrt 27, 2023

nieuws maart

jan 20, 2023

nieuws januari

jul 03, 2022

Video On Demand

nov 30, 2021

Podcast De Stemmencast

dec 22, 2020

Covid-19 coronavirus 9

jul 04, 2020

Covid-19 coronavirus 8

jun 09, 2020

Cultuur in Actie

jun 05, 2020

Covid-19 coronavirus 7

mei 22, 2020

Covid-19 coronavirus 6

apr 17, 2020

Covid-19 coronavirus 4

apr 11, 2020

Covid-19 coronavirus 3

mrt 28, 2020

Covid-19 coronavirus 2

mrt 18, 2020

Covid-19 coronavirus 1

apr 12, 2019

Creatieve Coalitie

mrt 04, 2019

Samen1Stokje 9

sep 13, 2018

Laat je horen

jul 02, 2018

Zilveren Koe Gala 2018

jun 07, 2017

Samen1Stokje 8

mei 19, 2017

Zilveren Koe Gala 2017

feb 01, 2017

Samen1Stokje 7

aug 15, 2016

in memoriam Wim Pel

jun 17, 2016

Zilveren Koe Gala 2016

mrt 27, 2015

Zilveren Koe Gala 2015

mrt 16, 2015

Samen1Stokje 6

okt 07, 2014

Samen1Stokje 5

jun 02, 2014

Samen1Stokje 4

apr 03, 2014

Samen1Stokje 3

apr 03, 2014

Zilveren Koe Gala 2014

sep 25, 2013

Samen1Stokje 2

jun 28, 2013

Samen1Stokje 1

mrt 27, 2013

Zilveren Koe Gala 2013

aug 21, 2012

in memoriam Ger Smit

apr 10, 2012

in memoriam Bram Bart

mrt 27, 2012

Zilveren Koe Gala 2012

mrt 22, 2011

Zilveren Koe Gala 2011