Nieuwe bestuursvorm NORMA

Laatste nieuws

norma 282In 2017 is NORMA in overleg gegaan met de Kunstenbond, Ntb, ACT en Samen1Stem als vertegenwoordigers van de aangeslotenen bij NORMA, om de organisatie en het bestuur te evalueren op doelmatigheid en doelstellingen voor de komende jaren. Men was het eens dat het bestaande organisatiemodel beter kon en koos gezamenlijk voor een nieuw bestuursmodel: het Raad van Toezicht model, op basis van een tweelagenstructuur.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de rol van werkgever (van de directeur-bestuurder), toezichthouder en adviseur. De gewenste betrokkenheid van de aangeslotenen is verzekerd in de Raad van Rechthebbenden (RvRh). Hun taak is het beslissen over en goedkeuren van onder andere de verdelingsreglementen, inhoudingen op rechtengelden voor sociaal culturele doeleinden en onttrekkingen uit dit fonds. Daarnaast benoemt de RvRh twee leden van de RvT. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is belegd bij de directeur-bestuurder.

Zowel de RvT als de RvRh zijn per 1 januari 2018 benoemd/aangetreden, evenals de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen: een onafhankelijk voorzitter, een onafhankelijk juridisch deskundig lid en een onafhankelijk financieel deskundig lid. De laatste twee zijn benoemd door de RvRh. De Raad van Rechthebbenden bestaat uit zeven personen. De Kunstenbond, Ntb en ACT hebben ieder twee leden uit hun midden voorgedragen, Samen1Stem heeft één lid uit haar midden voorgedragen. Op de site van NORMA staan het nieuwe bestuursreglement, de nieuwe statuten, het Reglement Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Rechthebbenden. Die kunnen door de aangeslotenen worden gelezen en gedownload.

Bron: NORMA

jun 27, 2023

nieuws juni

mrt 27, 2023

nieuws maart

jan 20, 2023

nieuws januari

jul 03, 2022

Video On Demand

nov 30, 2021

Podcast De Stemmencast

dec 22, 2020

Covid-19 coronavirus 9

jul 04, 2020

Covid-19 coronavirus 8

jun 09, 2020

Cultuur in Actie

jun 05, 2020

Covid-19 coronavirus 7

mei 22, 2020

Covid-19 coronavirus 6

mei 09, 2020

Covid-19 coronavirus 5

apr 17, 2020

Covid-19 coronavirus 4

apr 11, 2020

Covid-19 coronavirus 3

mrt 28, 2020

Covid-19 coronavirus 2

mrt 18, 2020

Covid-19 coronavirus 1

apr 12, 2019

Creatieve Coalitie

mrt 04, 2019

Samen1Stokje 9

sep 13, 2018

Laat je horen

jul 02, 2018

Zilveren Koe Gala 2018

jun 07, 2017

Samen1Stokje 8

mei 19, 2017

Zilveren Koe Gala 2017

feb 01, 2017

Samen1Stokje 7

aug 15, 2016

in memoriam Wim Pel

jun 17, 2016

Zilveren Koe Gala 2016

mrt 27, 2015

Zilveren Koe Gala 2015

mrt 16, 2015

Samen1Stokje 6

okt 07, 2014

Samen1Stokje 5

jun 02, 2014

Samen1Stokje 4

apr 03, 2014

Samen1Stokje 3

apr 03, 2014

Zilveren Koe Gala 2014

sep 25, 2013

Samen1Stokje 2

jun 28, 2013

Samen1Stokje 1

mrt 27, 2013

Zilveren Koe Gala 2013

aug 21, 2012

in memoriam Ger Smit

apr 10, 2012

in memoriam Bram Bart

mrt 27, 2012

Zilveren Koe Gala 2012

mrt 22, 2011

Zilveren Koe Gala 2011