Links

 
ACT is de vakvereniging voor alle theater-, film- en televisieacteurs in Nederland. ACT wil in samenwerking instanties als castingbureaus, agentschappen en productiemaatschappijen werken aan vakinhoudelijke en arbeidsrechtelijke verbetering. ACT bestaat uit acteurs die belangeloos hun vrije tijd geven aan ACT, met commissies met ieder hun eigen specialiteit.
Bekende Belvrienden is een stichting die (chronisch) zieke kinderen de kans geeft om te bellen met hun favoriete tekenfilmheld. Dat gebeurt sinds 2012 één keer per jaar. Kinderen vragen hun tekenfilmheld van alles. Het gaat vrijwel nooit over hun ziek zijn, het leidt ze juist even af. Ouders vertellen dat het voor het hele gezin een enorm mooie belevenis is, met veel impact.
Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband voor betere arbeidsomstandigheden van makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers in de creatieve sector. De Creatieve Coalitie werkt samen met Platform Makers. Aangesloten zijn: ABC, ACT, ADC, De Auteursbond, BAM!, BAU, BBK, BCMM, Belangenvereniging Buitentheater, BIM, BNI, BNS Crisp, BOK, BRAM, Cinesud, Circuspunt, Dansbelang NBDO, DDG, DLG, DuPho, FNV Media & Cultuur, Gehrels Muziekeducatie, Guidor, Kunstenbond, Mooiedingenmakers, NAA, NABK, NBF, NCE, New Noardic Wave, Nieuw Geneco, NSC, NVJ, NVZ, Platform Aanvang!, Platform BK, Platform voor Freelance Musici, Samen1Stem, Stichting Dansondernemers Nederland, VCA, VCTN, VLS, VONCK, VVFE, World Music Forum NL.
Kunstenbond is er voor iedereen die zichzelf creatief óf kunstenaar noemt, of een creatieve beroepsopleiding volgt. Een divers pallet aan mensen met een gezamenlijke drijfveer: passie voor het maken. Al die makers verdienen ook een eerlijk inkomen. Op 1 juni 2018 zijn de Kunstenbond en de Ntb gefuseerd. Een grotere achterban geeft meer kracht bij het behartigen van collectieve belangen, meer stem in de rechtenwereld, de politieke lobby en het onderhandelen over cao's. De eigen stem van de Ntb op het sectorspecifiek beleid zal behouden blijven en de nieuwe vakgroep Muziek van Kunstenbond zal de naam Ntb blijven voeren als vakgroep Muziek/Ntb.
Lira is de rechtenorganisatie voor schrijvers, vertalers, scenarioschrijvers, freelance journalisten en ondertitelaars. Lira betaalt aan auteurs vergoedingen uit voor (her)gebruik van teksten die zij hebben geschreven. Stichting Lira heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Cedar B.V. en is aangesloten bij Voi©e, brancheorganisatie voor cbo's.
Nederlandse toonkunstenaarsbond. Vakbond voor muzikanten, acteurs, dansers en artiesten. Zakelijk en juridisch expertisecentrum die de collectieve belangen behartigt van haar leden in Den Haag, Brussel en bij organisaties zoals bijvoorbeeld Buma/Stemra, Sena en NORMA. Op 1 juni 2018 is de Ntb gefuseerd met de Kunstenbond. De nieuwe vakgroep Muziek van Kunstenbond zal de naam Ntb blijven voeren.
NORMA is de rechtenorganisatie voor alle uitvoerend kunstenaars. NORMA zorgt ervoor dat zij een eerlijke financiële vergoeding krijgen voor het gebruik van hun werk. Zowel in Nederland als in het buitenland. NORMA is een stichting zonder winstoogmerk, staat onder toezicht van het CvTA en is aangesloten bij Voi©e, de brancheorganisatie voor cbo's.
Platform Makers is het samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Doel: het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelings-positie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers. Aangesloten zijn: ACT, Auteursbond, BAM!, BCMM, Beroepsorganisatie Nederlandse Stripmakers, BNO, DDG, DuPho, Dutch DJ Foundation, Kunstenbond, Nieuw Geneco, NSC, NVJ, Popauteurs.nl, Samen1Stem, Tekstnet, VCTN.
WS ontwerpt, bouwt en onderhoudt websites voor middelgrote en kleine bedrijven. De website van Samen1Stem is gerealiseerd door Wilbert Schaapman van WS.